Aktuell redovisning 2024

Röd länk och ikon Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk och ikon Redovisningen har lämnats i angiven tid
Välj år
Kristdemokraterna i Finland (KD) R.P.
februari april
Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Seinäjoen paikallisosasto ry
mars
Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Varsinais-Suomen piiri ry
april
Liberalpartiet - Frihet att välja r.p.
april
Svensk Ungdom, Svenska folkpartiets ungdomsorganisation r.f.
januari
Svenska folkpartiet i Egentliga Finland r.f.
mars maj
Svenska folkpartiet i Finland r.p.
januari april
Svenska folkpartiet i Nyland r.f.
mars
Svenska folkpartiet i Österbotten r.f.
maj
Svenska folkpartiets Samkrets r.f.
april