Aktuell redovisning 2023

Röd länk och ikon Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk och ikon Redovisningen har lämnats i angiven tid
Välj år
Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
januari februari oktober
Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry
februari mars april
Lapin Sosialidemokraattinen Piiri ry
juni
Oulun Sosialidemokraattinen Piiri ry
april
Pirkanmaan Sosialidemokraattinen piirijärjestö ry
januari februari
Pohjanmaan Sosialidemokraatit ry
mars
SDP:n Keski-Suomen Piiri ry
mars juni
Savo-Karjalan Sosialidemokraatit ry
oktober
Tikkurilan Työväenyhdistys ry
januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november
Turun Sosialidemokraattinen Kunnallisjärejstö
februari mars april juni augusti oktober
Turun opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys
april
Helsingin Kokoomus ry
juni
Hämeen Kokoomus ry
februari mars april
Kainuun Kokoomus ry
mars april
Kansallisen Kokoomuspuolueen Säätiö
januari
Kansalliset Ylioppilaat
februari juni
Kansallissäätiö sr
mars
Kokoomuksen Naisten Helsingin Piiri ry
mars juni
Kokoomuksen Nuorten Liitto r.y.
januari
Pohjanmaan Kokoomus ry
mars
Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus ry
mars
Samlingspartiet r.p.
januari februari mars april
Savo-Karjalan Kokoomus ry
mars
Uudenmaan Kokoomus ry
mars
Varsinais-Suomen Kansallissäätiö
januari februari
Varsinais-Suomen Kokoomus ry
januari februari april
helsingin Kokoomusnuoret
februari juni