Itemisation of election campaign expenses and funding - Parliamentary elections 2023

Disclosure received 27.2.2024
Discloser’s details
Savo-Karjalan Vihreät ry 0.002
Kuopio
Summary of election campaign expenses and funding
1. Total of election campaign expenses 40 496,88
2. Total of election campaign funding 40 496,88
2.1 The funding includes a loan, total
2.2 Central government aid 6 112,80
2.3 Wellbeing services county aid
2.4 Local government aid
2.5 The funding includes contributions from private individuals, total 17 453,00
2.6 The funding includes contributions from companies, total
2.7 The funding includes contributions from others, total
2.8 Other funding sources (for example, income from business and investments, party association funding) 16 931,08
Itemisation of election campaign expenses 40 496,88
1. Total of election campaign expenses (please itemise in the fields below) 40 496,88
1.1 Newspapers, free papers and periodicals
1.2 Radio
1.3 Television
1.4 Information networks 11 572,00
1.5 Other media 12 021,23
1.6 Outdoor advertising 2 158,72
1.7 Procurement of campaign newsletters, brochures and other printed material 3 222,71
1.8 Planning of advertising campaign 3 186,96
1.9 Rallies 3 224,59
1.10 Contributions to others
1.11 Expenses related to personnel hired for the election campaign
1.12 Expenses related to premises used for the election campaign
1.13 Other expenses 5 110,67
Itemisation of election campaign funding 40 496,88
2. Total of election campaign funding (please itemise in the table below) 40 496,88
2.1 The funding includes a loan, total
Title of loan Repayment plan/loan period

2.2 Central government aid, total 6 112,80
Further information (for example, the number of donors, the form in which the contributions were made)
Puolueen vaaliavustus näihin vaaleihin 6 112,80.

2.3 Wellbeing services county aid, total
Further information (for example, the number of donors, the form in which the contributions were made)

2.4 Local government aid, total
Further information (for example, the number of donors, the form in which the contributions were made)

2.5 The funding includes contributions from private individuals, total 17 453,00
a. The support includes contributions of EUR 1,500 or over from the following private individual
First names Family name Municipality of residence Amount of contribution
Marja Berg Kuopio 2 026,00
Kaisa Kantele Kuopio 2 053,00
Tuomo Kondie Joensuu 2 790,00
Sami Kumpulainen Kuopio 2 052,00
Krista Mikkonen Joensuu 2 955,00
Ninni Saarinen Joensuu 2 684,00
b. The support from private individuals includes transferred contributions of EUR 1,500 or over from
First names Family name Municipality of residence Amount of contribution
Name of the company, corporation or foundation Business ID Amount of contribution
Other Business ID (if available) Amount of contribution

2.6 The funding includes contributions from companies, total
a. The support includes contributions of EUR 1,500 or over from the following companies
Name of the company, corporation or foundation Business ID Amount of contribution
b. The support from companies includes transferred contributions of EUR 1,500 or over from
First names Family name Municipality of residence Amount of contribution
Name of the company, corporation or foundation Business ID Amount of contribution
Other Business ID (if available) Amount of contribution

2.7 The funding includes contributions from others, total
a. The support includes contributions of EUR 1,500 or over from the following other stakeholders
Name Business ID (if available) Amount of contribution
b. The contributions from others include transferred payments of EUR 1,500 or over from
First names Family name Municipality of residence Amount of contribution
Name of the company, corporation or foundation Business ID Amount of contribution
Other Business ID (if available) Amount of contribution

2.8 Other funding sources (for example, income from business and investments, party association funding) 16 931,08
Further information
Muu rahoitus sisältää piirijärjestön aiempien vuosien ylijäämiä, jotka ovat kertyneet varainhankinnasta ja piirituesta. Merkittävimmät varainhankinnan erät viime vuosina ovat olleet luottamushenkilömaksut, kansanedustajamaksu ja yhdistysten jäsenmaksut. Rahattomana suorituksena puolue on maksanut piirin käytössä olleiden vaalityöntekijöiden palkkoja sivukuluineen (12 631,70 euroa), mikä on merkitty piirin kirjanpidossa kuluksi (vaalipalkat laskutus) ja vastaavasti puolueen kohdennetuksi avustukseksi vaaleihin, mutta jossa rahaa ei ole siirretty puolueen ja piirin välillä.
Optional itemisation
The Act on a Political Parties only lays down provisions on the minimum information that the disclosure must always contain. The disclosure may thus also contain other information besides that required by law.
Ilmoitettu yksityishenkilöiden tuki jakautuu:
- yksityishenkilöiltä laskutetut vaalikulut (mainonnan läpilaskutus) 12353,00 euroa ja tätä vastaavasti on ilmoitettu kuuden henkilön yli 1500 euron suoritukset, joissa kussakin sisällä myös 500 euroa ehdokasmaksua
- ehdokasmaksut 5100,00 euroa (sis. kaikkien, myös em. ehdokkaiden ehdokasmaksut)