Ennakkoilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Presidentinvaali 2024

Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 15.1.2024
Ilmoittajan tiedot
Urpilainen, Jutta Euroopan unionin komissaari, kasvatustieteiden maisteri, Europeiska unionens kommissionär, pedagogie magister
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Koko maa
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: Yhteinen presidentti ry
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 767 000,00
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 767 000,00
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 0,00
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 0,00
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 35 000,00
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 60 150,00
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 550 000,00
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 10 000,00
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 111 850,00
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä
Vaalikampanjan kulujen erittely 767 000,00
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 767 000,00
Vaalimainonta
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 120 000,00
- Radio 60 000,00
- Televisio 95 000,00
- Tietoverkot 75 000,00
- Muut viestintävälineet
- Ulkomainonta 75 000,00
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 45 000,00
Mainonnan suunnittelu 100 000,00
Vaalitilaisuudet 65 000,00
Vastikkeellisen tuen hankintakulut 3 000,00
Muut kulut 129 000,00
Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely 767 000,00
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 767 000,00
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 0,00
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 0,00
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely
Lainan nimi Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 35 000,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä
Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä
Etunimet Sukunimi Kotikunta Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 60 150,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
MA/PI Oy 3373738-3 50 000,00
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 550 000,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue rp 0117005-2 550 000,00
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 10 000,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Länsi-Helsingin Sosialidemokraatit ry 4 800,00
Jyväskylän työväenyhdistys ry 2 500,00
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 111 850,00
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
Turun Työväensäätiö 0364474-1 10 000,00
Teollisuusdemarien opintoyhdistys ry 3038199-1 30 000,00
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 0668222-5 30 000,00
Kuljetusalan edunvalvojat ry 3055802-1 10 000,00
Paperiliitto ry 0201825-5 8 000,00
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus Tuen määrä
c. Lisätietoja
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus (vapaaehtoinen) Tuen määrä
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta
Nimi Y-tunnus (vapaaehtoinen) Tuen määrä
c. Lisätietoja
Vapaaehtoinen erittely
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen.